ការជួសជុលជញ្ជាំងខាងកើតនិងខាងលិចនៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

 

ការជួសជុលជញ្ជាំងខាងកើតនិងខាងលិចនៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមប្រហែលជានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១២។ ការជួសជុលនេះដោយសារតែជញ្ជាំងនៃអគារសកលវិទ្យាល័យខាងកើតនិងខាងលិច​ជាប្រភេទឥដ្ឋពន្លឺដែលមានភាពធ្លុះធ្លាយជាច្រើន​ ហើយនៅរដូវវស្សាពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងធ្វើឱ្យទឹកភ្លៀងជ្រាបមកក្នុងអគារនៃជាន់នីមួយៗ។ការវាយបំបែកឥដ្ឋពន្លឺដែល​ខូចខាត

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s